Υγεία & Ευεξία

Γενετική και καρκίνος του μαστού

Image

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες κληρονομημένες περιπτώσεις του καρκίνου του μαστού έχουν συνδεθεί με δύο γονίδια: BRCA1, το οποίο συμβολίζει το BReast Cancer(καρκίνος του μαστού) γονίδιο ένα, και BRCA2 ή BReast CAncer γονίδιο δύο.


Η λειτουργία αυτών των γονιδίων είναι να κρατηθούν τα κύτταρα των στηθών κανονικά και να αποτραπεί οποιαδήποτε αύξηση κυττάρων του καρκίνου. Αλλά όταν αυτά τα γονίδια περιέχουν ανωμαλίες ή μεταλλαγές, συνδέονται με έναν αυξανόμενο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αντικανονικά
BRCA1 και BRCA2 γονίδια μπορούν να αποτελέσουν μέχρι και το 10% όλων των καρκίνων του μαστού.


Οι γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού, οι οποίες έχουν αντικανονικά
BRCA1 ή BRCA2 γονίδια συχνά έχουν μια οικογενειακή ιστορία του καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών ή και των δύο. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι οι περισσότερες γυναίκες με τον καρκίνο του μαστού δεν έχουν ιστορικό της ασθένειας μέσα στην οικογένειά τους.


Ο προσδιορισμός των
BRCA1 και BRCA2 γονιδίων, έχει οδηγήσει σε νέες τεχνικές για την ανίχνευση και την επικινδυνότητα του καρκίνου του μαστού. Για τις γυναίκες που επιθυμούν να εξεταστούν, μπορούμε τώρα να αποδείξουμε εάν τα δύο γονίδια είναι κανονικά ή όχι. {loadposition banner_con}


Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα να μάθει κανείς για αυτά τα γονίδια
. Και άλλα γονίδια πιθανώς να διαδραματίζουν έναν ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού, για τις γυναίκες και με, αλλά και χωρίς μια οικογενειακή ιστορία της ασθένειας.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.