Το χρώμα του γάμου ήταν το ματζέντα

Το χρώμα του γάμου ήταν το ματζέντα

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.