Τα στοιχεία του νερού και της φωτιάς, ενώνονται, μέσα σε ένα χαμηλό ποτήρι με φαρδύ άνοιγμα, με μεγάλη επιτυχία

Τα στοιχεία του νερού και της φωτιάς, ενώνονται, μέσα σε ένα χαμηλό ποτήρι με φαρδύ άνοιγμα, με μεγάλη επιτυχία

No Comments

Leave a Reply