Τα στοιχεία του νερού και της φωτιάς, ενώνονται, μέσα σε ένα χαμηλό ποτήρι με φαρδύ άνοιγμα, με μεγάλη επιτυχία

Τα στοιχεία του νερού και της φωτιάς, ενώνονται, μέσα σε ένα χαμηλό ποτήρι με φαρδύ άνοιγμα, με μεγάλη επιτυχία

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.