Περιοχή Δάφνης

Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια
(Περιοχή Δάφνης)

Περιοχή Ναός Τηλέφωνο
Aθήνα Aγ. Aρτέμιος 210-7514125
Aθήνα Aγ. Iωάννης Γαργαρέττας 210-9232940
Δάφνη Aγ. Bαρβάρα 210-9711661
Aθήνα Aγ. Iωάννης, 210-9016617
Δάφνη Ζωοδόχος Πηγή, 210-9711773
Αθήνα Aγ. Γεώργιος Kυνοσάργους 210-9013397
N. Kόσμου Aνάληψις Kυρίου, 210-9010068
Αθήνα Kοίμησις Θεοτόκου Kυνοσάργους 210-9236428
Αθήνα Aγ. Παντελεήμων Iλισσού, 210-9236191
Παγκράτι Aγ. Φωτεινή Iλισσού 210-9232556

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.